Waarden & Normen

Je rol als trainer of begeleider

Als trainer of begeleider heb je een enorme invloed op (correct) gedrag van onze (jeugd) leden. Zowel op als rond het veld. Kinderen sporten graag. Ze kunnen hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het trainen om steeds beter te worden. Het sportveld kan helaas ook een omgeving zijn voor teleurstelling, conflicten en agressie. Sport staat meestal in het teken van winnen en dit staat vaak op gespannen voet met plezier en wenselijk gedrag.

Samenwerken aan een veilig sportklimaat

De begeleider of trainer heeft hierbij een belangrijke taak. Hij of zij moet ervoor zorgen dat kinderen op een plezierige en succesvolle manier hun sport beoefenen. Dat begint al met respect hebben voor de materialen die we gebruiken maar ook hoe we met elkaar omgaan. Schagen United streeft naar een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken op onze voorbeeldfunctie en de leden op hun gedrag.

Een aantal voorbeelden

  • Spelers die om kaarten vragen zijn onsportief
  • Begeleiders die kritiek hebben of dit toestaan van spelers tegenover de scheidsrechter geven niet het goede voorbeeld.
  • Té fanatieke ouders langs de lijn? Spreek ze daarop aan. Aanmoedigen mag maar laat het kind zijn spel spelen.
  • Schelden heeft niets met voetbal te maken en moet worden afgekeurd.
  • Geef elkaar na de wedstrijd de hand en bedank de scheidsrechter voor het fluiten.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Iedere vaste trainer en/of begeleider dient een VOG te overleggen met de vereniging. Deze VOG is verplicht en moet door de persoon zelf -u krijgt een link toegestuurd zodra u zich heeft aangemeld als vrijwilliger- worden aangevraagd en worden geupload via de website. Er zijn geen kosten aan verbonden

Overige protocollen

Voor het mogen trainen en begeleiden van dames- en/of meidenteams is een apart protocol opgesteld die verplicht is om na te leven voor de betrokken personen. Maar als begeleider of trainer dient u ook op de hoogte te zijn van het clubbeleid rond omgang met minderjarigen.