Vrouwen protocol

Protocol en richtlijnen meisjes- en damesvoetbal

Het bestuur van Schagen United onderschrijft het protocol zoals hieronder beschreven en draagt een ieder op deze richtlijnen toe te passen en uit te dragen.

Achtergrond

Schagen United heeft bestuurlijk gezien besloten het vrouwenvoetbal te integreren in zowel de vereniging alsmede de bestuurlijke- en operationele organisatie. Technisch gesproken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke leden en mannelijke leden die de voetbalsport willen uitoefenen. Een succesvolle integratie van het damesvoetbal houdt natuurlijk niet op met een technische benadering. Ook waarden, normen en hoe we omgaan met bepaalde aspecten moeten worden beschreven en uitgedragen. Het opstellen van richtlijnen en het toetsbaar maken ervan is een van die zaken die het mede mogelijk moeten maken om de voetbalsport voor meisjes/dames te ondersteunen.

Begeleiding van teams

Schagen United streeft naar vrouwelijke begeleiding van de meisjes- of damesteams. Mannelijke begeleiding is alleen toegestaan indien hij zich confirmeert aan deze richtlijnen.

Richtlijnen Teambegeleiders (M)

Begeleiders is het -zonder uitzondering- niet toegestaan om vooraf en na de wedstrijd de kleedkamers te betreden. Tijdens rustpauze en voor groeps-coaching is het toegestaan de kleedkamer gezamenlijk te betreden. Individuele gesprekken/coaching is niet toegestaan in kleedruimtes of afgesloten ruimten.

Kleedkamers

Schagen United beschikt over kleedkamers die speciaal voor meisjes/vrouwen zijn ingericht. Ook bezoekende speelsters (ook van gemengde teams) maken gebruik van deze kleedkamers. De speelsters dienen instructie te krijgen dat zij zelf te allen tijde deze kleedkamers schoonmaken en zorg dragen voor bijvoorbeeld de wastas. Het is niet toegestaan dat jongens/heren teams gebruik maken van deze kleedkamers.

Kleedkamers bij uitwedstrijden

De begeleider(ster) meldt ter plaatse aan wedstrijdsecretariaat van de club dat er een aparte kleedkamer moet zijn voor de meisjes/dames team. Deze kleedkamer mag niet worden gedeeld met bijvoorbeeld een jongens/herenteam wat op een vroeger of later tijdstip moet voetballen. De begeleider(ster) ziet daarop toe.

Gemengde teams

Meisjes die voetballen in jongensteams kleden zich apart om in de daarvoor bestemde ruimte.

Trainingen

Tijdens trainingen worden de richtlijnen zoals beschreven toegepast.

Vertrouwenspersonen

Binnen Schagen United zijn er twee algemene vertrouwenspersonen aangesteld. De functionaris staat onafhankelijk van bestuur en door iedereen kan er een beroep op de functionaris worden gedaan.

Vertrouwenspersonen

Paulien Knolpaulienknol@schagenunited.nl – 06-27457475