Scheidsrechter

Schagen United spant zich continu in om clubscheidsrechters en/of grensrechters op te leiden. Dat vinden we heel belangrijk want een goed functionerend korps arbitrage (m/v) met de juiste kennis van de spelregels bevordert niet alleen het spelplezier van de sporters. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de spelers maar ook die van de scheidsrechter. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten!

In het arbitrage plan zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die we als club willen bereiken.

Organisatie scheidsrechters

De scheidsrechterscommissie is belast met een aantal verantwoordelijkheden en heeft als taak het arbitrageplan uit te voeren, het plan te evalueren en te onderhouden. De scheidsrechterscommissie bestaat uit de scheidsrechter coördinator en de praktijkbegeleiders.

De teambegeleiders verlenen op verzoek support om bij de thuiswedstrijden de clubscheidsrechters te evalueren middels een formulier die na de wedstrijd samen met de jeugdscheidsrechter wordt ingevuld.

Meer informatie over de scheidsrechterscursussen en meer informatie kun je inwinnen bij de Scheidsrechter Coördinator

Flyer

Download deze handige KNVB-flyer voor de spelbegeleider bij wedstrijdjes 8 tegen 8