VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg de VOG is een verplicht document voor alle vaste trainers en/of teambegeleiders (m/v) en is een onderdeel van het clubbeleid om een veilig sportklimaat te creëren voor al onze leden en vrijwilligers.

Geen VOG betekent geen rol als vaste trainer en/of teambegeleider.

De vaste trainer en/of teambegeleider dient na online aanmelding een VOG-link aan te vragen via mailadres: VOG@schagenunited.nl

De aanvrager ontvangt dan binnen 48 uur een mailbericht van Justis met instructie om in te loggen met zijn DigID om de VOG (kosteloos) aan te vragen. De link vervalt na 30 dagen*. De verstrekte VOG wordt per post aan u toegestuurd en moet daarna nog wel door de persoon zelf -via email- worden verzonden.

Andere kosten voor de VOG verklaring kunnen helaas niet worden gedeclareerd bij de vereniging. Wij hanteren een termijn van 3 jaar geldigheid voor een afgegeven VOG.

Meer informatie over de VOG is te lezen op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Mail een scan of foto (met je mobiel) van je VOG naar: dbase@schagenunited.nl

  • Na de termijn van 30 dagen wordt nogmaals ter herinnering een aanvraaglink verstuurd die wederom na 30 dagen verloopt. Is de VOG dan nog niet aangevraagd dan kunt u geen gebruik meer maken van de kosteloze aanvraag en dient u zich te vervoegen bij uw gemeente om een VOG aanvraag in te zetten. De kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij Schagen United.