Alcohol & rookbeleid

 • We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Jongeren onder de 25 jaar wordt om ID gevraagd *
 • We zijn alert op wederverstrekking (koper en ontvanger zijn stafbaar) *
 • We schenken niet door bij een kennelijke staat van dronkenschap *
 • Kaderleden/ vrijwilligers geven het goede voorbeeld; zij drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden
 • Degenen die bardienst hebben drinken geen alcohol
 • Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken schenken
 • Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op aan

* wettelijk verplicht

Schenktijden:

 • Op zaterdag tijdens jeugdwedstrijden worden er geen alcoholische dranken vertrekt. Indien er 18+ teams spelen op zaterdag wordt er vanaf 16.00 uur geschonken. Zondag wordt er vanaf  12.00 uur alcohol geschonken.

Overig:

 • Alcoholvrij bier bieden wij aan maar is niet bedoeld voor minderjarigen.
 • Wij willen voorkomen dat alcohol leidt tot ongewenst gedrag en ondernemen actie om dit tegen te gaan. Personen worden aangesproken wanneer zij of hun kind over een grens gaan.
 • Kantinemedewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van deze afspraken en als bestuur zorgen wij dat zij zich gesteund voelen.
 • Bovenstaand beleid geldt zowel bij reguliere activiteiten als bij feesten en evenementen
 • Wij communiceren de afspraken zichtbaar naar alle leden en bezoekers en betrekken hun in ons beleid
 • In elk geval heeft minimaal 1 iemand die achter de bar staat en alcohol schenkt het certificaat “verantwoord alcohol schenken” behaald

De gemeente is op de hoogte van ons alcoholbeleid

Rookbeleid: 

Roken en sporten gaan niet samen. Ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien, in een rookvrije omgeving. Het hele terrein van Groenoord is een rookvrije sportomgeving.  
Dit rookbeleid is niet alleen voor de zaterdagen bedoeld maar voor alle dagen en alle leeftijden. 
Wil je toch roken? Doe dit dan buiten de poorten van Schagen United complex en uit het zicht of loop een rondje. Wij vragen jullie medewerking dus zie je toch mensen roken op het complex? Spreek ze aan en leg uit dat wij een rookvrij sportcomplex zijn en vraag ze vriendelijk of ze hun sigaret willen doven.

Natuurlijk heeft de vereniging maar ook u als kantinemedewerker, een rol in het uitvoeren en handhaven van dit alcohol- en rookbeleid.

“Wij vragen daarom u aller medewerking”