Begeleider

Als teambegeleider draagt u zorg voor het algemeen “reilen en zeilen” van een team, in de breedste zin van het woord. U zorgt voor samenhang, signaleert knelpunten en handelt ernaar.

Als begeleider/coach heeft u een voorbeeldfunctie en treed u op als algemene waarden en normen op- maar ook langs het veld, niet wordt gerespecteerd. U staat vierkant achter de (jeugd) scheidsrechter (is ook een vrijwilliger) en respecteert zijn/haar rol. De teambegeleider is herkenbaar aan de clubkleding die in bruikleen wordt gegeven. We streven ernaar om met 2 vaste vrijwilligers een team te begeleiden.

Plaats in de organisatie

De teambegeleider wordt aangestuurd door de afdelingscoördinator. Samenstelling “niet-selectie” teams gaat in overleg met afdelingscoördinator. Samenstelling selectiesteams (incl. begeleiding) onder leiding van Technische Commissie (TC).

Takenpakket

  • Begeleiden van spelers tijdens wedstrijden
  • Communicatie met spelers of ouders van spelers (bv bij afgelastingen)
  • Ontvangen en introduceren van nieuwe spelers
  • Coördinatie (toerbeurt) auto’s bij uitwedstrijden
  • Coördinatie (toerbeurt) van de “wastas”
  • Invullen digitale wedstrijdformulier
  • Draagt zorg en is eindverantwoordelijk voor spelersmateriaal (shirts, ballen, etc)
  • Zorgt voor kleine attentie bij langdurige/ernstige ziekte speler (kaartje)
  • Geeft email en/of 06-nummerwijzigingen door aan de afdelingscoördinator. Let op: Adres- en/of vaste telefoonwijzigingen altijd via de ledenadministratie!
  • Ondersteunt actief het vrijwiligersbeleid (zie hieronder) en “werft” nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

Alle spelers of ouders van jeugdspelers worden betrokken bij de vereniging. Ouders worden ingedeeld in kantine- of bestuursdiensten. Vaak is dit maar tweemaal per seizoen. De indelingen worden gemaakt door de taakbeheerders en doorgegeven aan de betreffende ouders. Ouders dienen zelf voor vervanging te zorgen indien zij verhinderd zijn.

Teambegeleiders zijn op de hoogte van het protocol “Omgang van vrijwilligers met minderjarigen” en onderschrijven de gedragsregels rond het dames- en meidenvoetbal.

Communicatie

De teambegeleider neemt minimaal deel aan een afdelingsoverleg aan begin van het seizoen, voor de winterstop en aan eind van het seizoen (op uitnodiging van de afdeling coördinator).