Afkoopregeling

Leden of ouders van jeugdleden de gevraagde vrijwilligersinzet afkopen. Je zult dan niet worden ingedeeld door de coördinatoren voor bijvoorbeeld een kantine- of bestuursdienst. Er zijn namelijk situaties waarin het lid of ouder van jeugdlid geen vrijwilligerswerk kan of wenst te doen.

Middels deze link kun je door middel van een betaling aangeven of je van de regeling gebruik wilt maken. De regeling bedraagt:

  • €65,- per seizoen
  • ongeacht het aantal leden op het zelfde woonadres
  • staat open tot 1 Oktober 2023. Daarna is het niet meer mogelijk om van de regeling gebruik te maken.
  • de regeling wordt pas van kracht zodra de bijdrage is betaald.

U kunt gebruik maken van een algehele ontheffing/vrijstelling. Dien daarvoor een motiverend verzoek in bij de secretaris van het bestuur via info@schagenunited.nl

Ja, ik wil gebruikmaken van de afkoopregeling