Voetbal.nl uitleg

De Voetbal.nl app is nu beschikbaar. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij Schagen United bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s) zoals teamindeling en wedstrijdinformatie maar ook je voorkeurstaken voor vrijwilligerswerk, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en de club afspeelt.

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. 

Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij Schagen United in de ledenadministratie bekend bent.

Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij Schagen United? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van Schagen United ontvangt is het adres waarmee je bij de ledenadministratie bekend bent. Mailtje sturen naar de ledenadministratie van Schagen United kan natuurlijk ook

2. Je hebt nog geen account. 

Via ‘registreren’ kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij de ledenadministratie van Schagen United bekend bent.

3. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. 

Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.

4. Andere problemen?

Stuur een mailtje naar Internet@SchagenUnited.nl

Meerdere kinderen bij de vereniging?

Heb je meerdere kinderen bij Schagen United voetballen en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor “wisselen van persoon”.

Handige links en video’s

Hoe voeg of wijzig ik een profielfoto in de app?

Teamindelingen in de Voetbal.nl app

Privacy en koppeling met Schagen United

Hoe plan ik mijzelf in voor een kantine/bestuursdienst?